Zgłoszenie serwisowe

Opis reklamowanego towaru
Nazwa *  
Model  
Numer seryjny
Naprawa gwarancyjna Zaznacz jeśli zakupiony przedmiot jest jeszcze na gwarancji
Opis usterki *  
Dane zgłaszającego
Rodzaj klienta Osoba prywatna   Firma   
Imię i nazwisko *   
Ulica *   
Kod i miejscowość *   
e-mail Podanie e-maila umozliwi nam z Państwem łatwy kontakt zwrotny i sprawdzanie stanu naprawy
Telefon *   
Załącznik:  

UWAGA! Po odebraniu sprzętu przez nasz serwis, zgłoszenie będzie dalej procesowane.
Wybór formy przesyłki
Do serwisu
Do klienta